Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc khi viết hóa đơn GTGT

Mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc khi viết hóa đơn GTGT

Kế Toán Hà Nội xin được chia sẻ mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc khi viết hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng và ủy quyền ký hợp đồng kinh tế hoặc các chứng từ kế toán khác, trong trường hợp giám đốc đi công tác không thể ký được.

 

Công Ty A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
—————– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……………….  ———————————
Hà Nội, ngày… tháng …năm 2014

 

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam
– Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): ………….
Chức vụ: ……………….
Số CMND: ……………..   Ngày cấp: …………  Nơi cấp: …………………

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): …………….
Chức vụ: ………………
Số CMND: ………..  Ngày cấp:  ………….  Nơi cấp: ………….

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

– Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.
– Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty kế toán Thiên Ưng.

Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng…
– Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:

– Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế …………
– Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
– Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ và tên)  (Ký, ghi rõ họ và tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc khi viết hóa đơn GTGT
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright