Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền tệ » Mẫu phiếu chi mẫu số 02 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu phiếu chi mẫu số 02  theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU CHI
Ngày …tháng …năm …
Quyển số: ………..
Số: …………………….
Nợ: …………………….
Có: …………………….

Họ và tên người nhận tiền: …………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………..
Lý do chi: ………………………………………………………………….
Số tiền: ………………………………….(viết bằng chữ): ………….
……………………………………………………………………….
Kèm theo: ……………..chứng từ gốc.

Ngày …tháng …năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………..
+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 theo quyết định 48 và quyết định 15
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright