Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 23

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 23

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
………, ngày….. tháng ….. năm…..

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

               Kính gửi: …………………………..

Họ và tên (chữ in): ………………………………Giới tính: ………….
Ngày, tháng, năm sinh:
Số chứng minh nhân dân / Hộ chiếu: ……… Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp:
Dân tộc: …………………… Tôn giáo: ……………
Trình độ chuyên môn kỹ thuật: …………..
Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có):…………..
Ngoại ngữ: …………………. Trình độ: ………..
Địa chỉ liên hệ: ………………….
Điện thoại: …………….. Fax: …………. E-mail:

I. Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên)

Stt Trình độ Trường, cơ sở đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng cấp / chứng chỉ
1
2
3

II. Quá trình làm việc

Stt Đơn vị làm việc Thời gian làm việc
(Từ tháng năm đến tháng năm)
Vị trí việc làm
1
2
3

III. Khả năng, sở trường:
…………………………………
……………………………….

IV. Giấy tờ kèm theo
1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;
2. Giấy khám sức khỏe;
3. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;
4. Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm:
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động./.

Người đăng ký dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 23
1 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright