Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền tệ » Mẫu phiếu thu mẫu số 01 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu phiếu thu mẫu số 01 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu phiếu thu mẫu số 01 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU
Ngày …tháng …năm …
Quyển số: ………..
Số: …………………….
Nợ: …………………….
Có: …………………….

Họ và tên người nôp tiền: …………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
Lý do nộp: …………………………………………………………………………………………..
Số tiền: …………………………………………….(Viết bằng chữ): …………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Kèm theo: ……………………….Chứng từ gốc.

Ngày …tháng …năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………..
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………..
+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu phiếu thu mẫu số 01 theo quyết định 48 và quyết định 15
3 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright