Trang chủ » Mẫu chứng từ bán hàng » Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – Ban hành theo quyết định 48

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – Ban hành theo quyết định 48

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – Ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: 02 – BH
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ: …………………….Tờ số: ………………………………..
-Tên hàng: ………………………..Quy cách: ………………………………..
– Đơn vị tính: ……………………..Đơn giá: …………………………………

Ngày tháng Tên người bán hàng Tồn đầu ngày (ca) Nhập từ kho trong ngày (ca) Nhập khác trong ngày (ca) Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca) Xuất bán Xuất khác Tồn cuối ngày (ca)
Lượng Tiền lượng Tiền
A B 1 2 3 4= 1+2+3 5 6 7 8 9
Cộng
Người lập
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright