Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS

Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS

Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS , hướng dẫn cách viết tờ khai tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2015.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
TỜ KHAI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Số định danh:
(Ghi theo hướng dẫn của cơ quan BH)

A. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): . ……………..
[02]. Ngày tháng năm sinh: …………..
[03]. Giới tính: Nam 0   Nữ 0 [04]. Dân tộc: ……….. , [05]. Quốc tịch: ……………..
[06]. Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán): [06.1]. Xã, phường: ……………
[06.2]. Quận, huyện ………..  [06.3]. Tỉnh, TP…….
[07]. Thân nhân
[07.1]. Cha hoặc Mẹ hoặc Người giám hộ: …
[07.2]. Thân nhân khác: ………………………………………………………………………………..

[08]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu):  1  6  4  2  3  6  4  5  3  z

 

[08.1]. Ngày cấp:  01  0  2  2  0  0  4 [08.2]. Nơi cấp: ………..

[09]. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: ………………
[09.2]. Xã, phường ………….[09.3]. Quận, huyện ………… [09.4]. Tỉnh,TP………..
[10]. Địa chỉ liên hệ (nơi sinh sống): [10.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: ……………
[10.2]. Xã, phường …………… [10.3]. Quận, huyện ………….. . [10.4].Tỉnh, TP…………..
[11]. Số điện thoại liên hệ: 0984.322.539. [12]. Email …………….
[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:. …………..

B. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ:

I. CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ
[14]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc): số ..012/2014/HĐLĐ.
ngày ……… có hiệu lực từ ngày …………. loại hợp đồng ………
[15]. Tên cơ quan, đơn vị: …………….
[16]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: ……………………..
[17]. Lương chính: …….. [18]. Phụ cấp: [18.1]. Chức vụ…..
[18.2]. TN vượt khung …………….., [18.3]. TN nghề ……………, [18.4]. Khác…………

II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
[19]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: …………………………………..
[20]. Phương thức đóng: …………………………………………………………………………………..
III. CHỈ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
[21]. Tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng: ………………………………………………………
[22]. Mức tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế: …………………………………………………….
[23]. Phương thức đóng: …………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai.
……, ngày …..   tháng …. năm …..
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC
THỜI GIAN LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BHXH CHƯA HƯỞNG MỘT LẦN
Từ tháng năm Đến tháng năm Diễn giải Căn cứ đóng Tỷ lệ đóng (%)
BHXH BHTN
1 2 3 4 5 6

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright