Trang chủ » Tin Tức Kế Toán » Nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất

Nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất

Ngày 18/08/2015, Tổng cục thuế ra thông báo về việc nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.3 để phục vụ, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế Bảo vệ môi trường, Tờ khai phí lệ phí. Ngoài ra, phần mềm HTKK 3.3.3 còn hỗ trợ người nộp thuế một số tính năng khác:

Thông báo nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.4, HTKK 3.3.3, QTTNCN 3.2.2, iTaxViewer 1.0.9. Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai – HTKK 3.3.3, ứng dụng Khai thuế qua mạng iHTKK 3.1.4, phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN – QTTNCN 3.2.2 . Nâng cấp phiên bản hỗ trợ đọc file XML iTaxViewer 1.0.9

Download HTKK 3.3.3 và Download HTKK 3.3.2

1.Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính và chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân (mẫu 09/KK-TNCN) trên ứng dụng HTKK, QTTNCN

 • Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính:
  • Bổ sung Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
  • Bổ sung Chi cục Thuế huyện Ia H’Drai trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum
  • Đổi tên Chi cục Thuế huyện Giá Rai thành Chi cục Thuế thị xã Giá Rai trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu
  • Đổi tên Chi cục Thuế thị xã Sông Công thành Chi cục Thuế thành phố Sông Công; Chi cục Thuế huyện Phổ Yên thành Chi cục Thuế thị Xã Phổ Yên trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.
 • Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên chức năng kê khai Bảng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 16TH) và Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN) theo nội dung thay đổi địa bàn hành chính nêu trên, cụ thể:
  • Thêm mới các phường thuộc thị xã Kỳ Anh và hết hiệu lực các xã thuộc huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh
  • Thêm mới các xã thuộc huyện Ia H’Drai và hết hiệu lực các xã thuộc huyện Sa Thầy – tỉnh Kon Tum
  • Đổi tên các phường thuộc thị Xã Giá Rai – tỉnh Bạc Liêu
  • Đổi tên và tạo mới các phường thuộc thành phố Sông Công và đổi tên các phường thuộc thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên
 • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 09/KK-TNCN
  • Hỗ trợ kê khai trong trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh và đã thực hiện giảm trừ cho bản thân trên tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh mẫu 08B/KK-TNCN.
  • Nâng cấp chức năng kê khai Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu 09-3/PL-TNCN kèm tờ khai 09/KK-TNCN: Hỗ trợ NNT có thể nhập tối đa là 50 ký tự đối với các chỉ tiêu “Quyển số”, “Số” thuộc phần Thông tin trên giấy khai sinh.

2.Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai phí, lệ phí, tờ khai thuế bảo vệ môi trường trên ứng dụng HTKK và iHTKK

 • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PHLP, 02/PHLP do thay đổi danh mục phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 192/2014/TT-BTC.
 • Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT do thay đổi mức thuế bảo vệ môi trường theo công văn số 4237/BTC-CST.
 • Bổ sung “Các loại đất khác” vào danh mục phí bảo vệ môi trường, danh mục thuế tài nguyên
 • Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.0.9:
 • Cập nhật thay đổi danh mục tờ khai phí, lệ phí 01/PHLP và 02/PHLP theo quy định tại Thông tư số 192/2014/TT-BTC.
 • Cập nhật danh mục cơ quan Thuế:
 • Bổ sung Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh)
 • Bổ sung Chi cục Thuế huyện Ia H’Drai (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum)
 • Đổi tên Chi cục Thuế Huyện Giá Rai thành Chi cục Thuế Thị xã Giá Rai (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu)
 • Đổi tên Chi cục Thuế Thị xã Sông Công thành Chi cục Thuế Thành phố Sông Công; Chi cục Thuế Huyện Phổ Yên thành Chi cục Thuế Thị Xã Phổ Yên (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên)
 • Cập nhật khắc phục một số lỗi khác
 • Sửa lỗi tờ khai 02/NTNN bị thiếu chỉ tiêu.
 • Sửa lỗi đọc tờ khai bổ sung của tờ khai 01/NTNN, 02/TNDN.

Tải và cài đặt ứng dụng iTaxViewer 1.0.9:

3.Nâng cấp một số nội dung khác trên ứng dụng HTKK

 • Bổ sung chức năng hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC bằng cách tải dữ liệu từ file excel.
 • Cải thiện tốc độ tải dữ liệu Bảng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 16TH) và Bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN)
 • Mở rộng định dạng số thập phân 4 số sau dấu phẩy các trường sản lượng, giá tính thuế của một số tờ khai thuế tài nguyên, thuế TNDN đối với dầu khí.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/07/2015, người nộp thuế sẽ bắt đầu sử dụng phần mềm HTKK 3.3.2 để thực hiện các nội dung nêu trên

Nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright