Trang chủ » Tin Tức Kế Toán » Những nội dung chính sách thuế mới của Nghị định 12/2015

Những nội dung chính sách thuế mới của Nghị định 12/2015

Những nội dung chính về chính sách thuế mới theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP  được thực hiện từ 1/1/2015 đã cụ thể hoá Luật 71/2014/QH

1/ Luật quản lý thuế
1. Hồ sơ khai thuế:
– Bỏ bảng kê mua vào bán ra, hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý là Tờ khai thuế GTGT tháng, quý.
– Bỏ bảng kê mua vào bán ra, hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt là Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng.
– Hồ sơ khai thuế tài nguyên là Tờ khai thuế tài nguyên tháng.
2. Bổ sung quy định mới về đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế:
– Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế.
2/ Thuế TNDN
1. Bổ sung các khoản chi phí được trừ:
– Chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật.
– Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác.
– Bãi bỏ giới hạn của phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.
2. Mở rộng danh mục hưởng ưu đãi thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm:
Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
3. Bổ sung lĩnh vực xã hội hóa áp dụng thuế suất 10% trong suốt quá trình hoạt động:
Lĩnh vực kinh doanh : Giám định tư pháp.
4. Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp xã hội đáp ứng theo quy định của Chính phủ
3/ Thuế TNCN
1. Bổ sung các khoản thu nhập miễn thuế:
– TN từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.
– TN của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu cá và cá nhân làm việc trên tàu có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.
2. Chỉ áp dụng một cách tính thuế đối với những trường hợp sau:
– Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần ( không cần quyết toán)
– Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng.
3. Quy định mới về thuế TNCN đối với cá nhân cho thuê nhà, thuế tài sản:
– DN, tổ chức kinh tế thuê nhà, thuê tài sản của cá nhân mà cá nhân cho thuê có tổng doanh thu từ kinh doanh trên 100 triệu đồng/năm trở lên, nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì DN, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ 5% trên số tiền thuê trước khi trả tiền cho cá nhân và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. ( Đồng thời nộp 5% thuế GTGT trên doanh thu)
4. Cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu tương ứng với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh
– Phân phối, cung cấp hàng hóa là 0,5%;
– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp 5%);
– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5%;
– Hoạt động kinh doanh khác 1%.
5.Bô sung thu nhập được miễn thuế
– Thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ
– Thu nhập từ đầu tư vốn của doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ, sau khi đã nộp thuế TNDN, không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN
4/ Thuế GTGT
1. Bổ sung các đối tượng không chịu thuế:
– Phân bón; thức ăn cho gia sức, gia cầm, thủy sản.
– Tàu đánh bắt xa bờ; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
2. Bổ sung trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%:
– Thuốc lá, rượu bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội
Liên hệ tư vấn :  0988. 332. 093 or 0944. 746. 822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright