Trang chủ » Hóa đơn giá trị gia tăng » Hướng dẫn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Hướng dẫn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Trước khi sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài Chính:

Chú ý: Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10)ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

A. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn lần đầu bao gồm:

1. Thông báo phát hành hoá đơn theo Mẫu TB01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính).
– Nội dung ghi trên Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

+ Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)).
+ Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in),
+  Ngày lập, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

2. Hoá đơn mẫu (do nhà in cung cấp): Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

B. Những điều lưu ý khi làm thông báo phát hành hóa đơn lần đầu :

– Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

– Nếu lập Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung và không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn sẽ bị Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

– Nếu chưa làm thông báo phát hành hóa đơn mà doanh nghiệp đã xuất hóa đơn thì những hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp. Ngoài ra sẽ bị phạt từ 6.000.000 đến 18.000.000

– Khi doanh nghiệp nộp Thông báo phát hành cho cơ quan thuế: Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết để doanh nghiệp có trách nhiệm điều chỉnh.

– Nếu doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Nếu doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải thông báo phát hành hoá đơn.

– Từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn.

Xem thêm tại : Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Hướng dẫn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập
2 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright